ศาลหลักเมือง

  travel news

มาเยือนนครนายกทั้งทีควรเริ่มต้นทริปดีๆ ครั้งนี้ด้วยการแวะไปสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพของประชาชนชาวนครนายกมายาวนาน โดยหลักเมืองของนครนายกนั้น มีลักษณะเป็นเสาไม้ยาว 1 เมตรเศษ ด้านปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุขเดิมทีตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่า

แต่ต่อมาในปีพ.ศ.2453 ตัวศาลหลักเมืองเกิดความชำรุดทรุดโทรมลง จนน่าใจหาย ทางราชการจึงเห็นควรให้ย้ายไปสร้างขึ้นใหม่ที่ตึกแดง โรงเรียนศรีนครนายก อันเป็นโรงเรียน สตรีประจำจังหวัดและสุดท้ายได้ย้ายมาสร้างใหม่ อีกครั้ง ณ ริมแม่น้ำนครนายก โดยอยู่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ใกล้กับโรงแรมกอบเกื้อพาเลซ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand