Category : travel news

Home » Archive by category : travel news

พระตำหนักแห่งนี้คือความงามสง่าซึ่งประดับอยู่บนยอดเขาตันหยง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมของภา..

Read more

พูดได้คำเดียวว่าที่นี่คือตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศน่าตื่นเต้นที่สุดของเมืองไทยและคงไม่มีที่ใดให้ความอะเมซิ่งได้ เหมือนตลาดร่มหุบแห่งนี้อีกแล้ว โดยชื่อตลาดร่มหุบหรือ “ตลาดเสี่ยงตาย” ที่เรียกกัน..

Read more

ชวนเจ้าตัวน้อยและทุกคนในครอบครัวไปเรียนรู้และสัมผัสความน่ารักของสัตว์โลกนานาชนิดที่สวนสัตว์ภูเก็ต อันเป็นเสมือนห้องเรียนเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้ของโลกกว้าง โดยสวนสัตว์ภูเก็ตนี้ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 แม้เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับที่อื่น แต่ก็มีสัตว์ที่น่าสนใจให้ชมหลายชนิด เช่น เสือ เสือดาว อูฐ กวาง ตัวเงินตัวทอง นกสายพันธุ์ต่..

Read more